Tomáš Peterec

Rumančeková 40
821 01
Bratislava
Slovakia
Tel: +421 904 166 374
e-mail: info@tomaspeterec.sk