Tomáš Peterec Radarová 12, 821 02 Bratislava Slovakia, Tel: +421 904 166 374, e-mail: info@tomaspeterec.sk